Moje konto Moje konto

Reklamacja, zwrot, wymiana

Mając na uwadze Państwa wygodę i zadowolenie zamieszczamy przewodnik obsługi posprzedażowej. Jeżeli z jakiś powodów zakupiony produkt nie spełnia Państwa oczekiwań, jest wybrakowany, uszkodzony lub zrezygnowaliście Państwo z zakupu, prosimy o wybranie odpowiedniej z opisanych poniżej sytuacji. Mamy nadzieję, że pozwoli to Państwu zaoszczędzić zbędnych nerwów, a co najważniejsze przyśpieszy rozwiązanie problematycznej sytuacji. W trosce o Państwa zadowolenie i wygodę sugerujemy używanie funkcji „Żądaj potwierdzenie odczytu” w programie do obsługi poczt elektronicznej.

 

Zgłoszenie reklamacyjne


Jeżeli zakupiony w naszym sklepie NOWY towar jest wg Państwa uszkodzony prosimy o wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą maila na adres info@mmagd.pl. W  żadnym przypadku prosimy nie odsyłać do nas produktów na własny koszt lub za pobraniem - PRZESYŁEK TAKICH NIE ODBIERAMY.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. W tytule maila słowo „REKLAMACJA” oraz numer zamówienia, login lub Nick z allegro - przyśpieszy to znacznie rozpatrzenie Państwa zgłoszenia
2. Dane adresowe osoby, która DOKONAŁA ZAKUPU, telefon kontaktowy
3. Nazwa/kod zakupionego produktu
4. Opis usterki lub
5. Jeżeli to możliwe, zdjęcia (2-5) ukazujące usterkę/usterki. Pozwoli nam to już w pierwszym mailu dowiedzieć się w czym tkwi problem i jak najszybciej rozwiązać go.

Dalsze postępowanie:

6. Jeżeli reklamacja zostanie wstępnie zaakceptowana, powiadomimy Państwa o sposobie i terminie odbioru towaru.
7. Po sprawdzeniu produktu i zaakceptowaniu przez Dział reklamacji naprawiony lub nowy produkt zostanie wysłany do Państwa w terminie 14 dni roboczych.
8. Jeżeli naprawa lub wymiana będzie niemożliwa, zwrot ceny zakupu zostanie wykonany na wskazane konto bankowe, również w przypadku gdy produkt kupiony został „za pobraniem”.
9. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, zostaniecie Państwo poinformowani o tym droga mailową, a reklamowany produkt zostanie odesłany wraz z uzasadnieniem do Państwa. Wszystkie koszty transportu zostaną doliczone do pobrania kuriera.

Koszty transportu:

W przypadku uznania reklamacji - Odbiór od i dostawa do klienta: koszty transportu pokrywa sklep
W przypadku odrzucenia reklamacji - Odbiór od i dostawa do klienta: koszty transportu pokrywa kupujący


Zgłoszenie brakujących części


Szczególnym przypadkiem reklamacji jest brak niektórych elementów produktu. Jeżeli dostarczony do Państwa produkt jest niekompletny, prosimy o wysłanie zgłoszenia mailem na adres info@mmagd.pl . Tego typu reklamacje staramy się załatwiać „od ręki”. W żadnym przypadku prosimy nie odsyłać do nas produktów na własny koszt lub za pobraniem - PRZESYŁEK TAKICH NIE ODBIERAMYZgłoszenie powinno zawierać:

1. W tytule maila słowo „BRAK CZĘŚCI” oraz numer zamówienia, login lub Nick z allegro - przyśpieszy to znacznie rozpatrzenie Państwa zgłoszenia
2. Dane osoby, która DOKONAŁA ZAKUPU, telefon kontaktowy
3. Nazwa/kod zakupionego produktu
4. Opis części, której wg Państwa zabrakło

Dalsze postępowanie:

5. Jeżeli brak części zostanie potwierdzony, brakującą część doślemy Państwu na wskazany adres w dogodnym dla Państwa terminie
6. Jeżeli dostarczenie brakującej części nie będzie możliwe odbierzemy niepełnowartościowy towar, a zwrot pieniędzy wykonamy na wskazane konto bankowe, również w przypadku gdy produkt kupiony został „za pobraniem”

Koszty transportu:

Wysyłka brakujących części: koszty transportu pokrywa sklep
Odebranie wybrakowanego produktu: koszty transportu pokrywa sklep
Wymiana towaru


Jeżeli z jakiś powodów dostarczony produkt nie spełnia Państwa oczekiwań i chcecie go Państwo wymienić prosimy o wysłanie maila na adres info@mmagd.pl. W żadnym przypadku prosimy nie odsyłać do nas produktów na własny koszt, bez wcześniejszego uzgodnienia z obsługą sklepu, lub za pobraniem - PRZESYŁEK TAKICH NIE ODBIERAMY


Zgłoszenie powinno zawierać:

1. W tytule maila słowo „WYMIANA”, oraz numer zamówienia, login lub Nick z allegro - przyśpieszy to znacznie rozpatrzenie Państwa zgłoszenia
2. Dane osoby, która DOKONAŁA ZAKUPU, telefon kontaktowy
3. Nazwa/kod zakupionego produktu
4. Powód wymiany oraz oczekiwany produkt jaki mamy wysłać na wymianę – kod produktu, kolor.
5. Dogodny dla Państwa termin, w którym kurier może odebrać towar do wymiany / przywieźć towar na wymianę

Dalsze postępowanie:

6. Jeżeli posiadamy produkt, który wskazali Państwo na wymianę, obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów wymiany
7. Jeżeli dostarczenie wskazanego produktu nie będzie możliwe obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów odbioru towaru, a zwrot pieniędzy wykonamy na wskazane konto bankowe, również w przypadku gdy produkt kupiony został „za pobraniem”.


Koszty transportu:

Wymiana z winy sklepu: koszty transportu pokrywa sklep
Wymiana na życzenie klienta: koszty transportu i różnice w cenie pokrywa kupujący

Zwrot towaru - Odstąpienie od umowy


Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin 14 dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony
z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
    Prawo odstąpienia od umowy na odległość przysługuje wyłącznie Konsumentom. Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje podmiotom gospodarczym, którzy nabyli produkt w związku
z prowadzoną działalnością

    Jeśli chcesz zwrócić produkt:

    - możesz nas o tym powiadomić telefonicznie, lub pisemnie  

    - wyślij podpisany formularz zwrotu, oraz zwracany produkt (wraz z paragonem) na adres:    SMK

    ul. Smoluchowskiego 1/4

    20-469 Lublin

    z dopiskiem "ZWROT 14 DNI”


formularz zwrotu towaru znajdziesz się na dole strony

    Uwaga! Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
    Zgodnie z postanowieniami art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), prawo zwrotu nie przysługuje wobec:
        świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa
w art. 7 ust.1,
        dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania
        umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
        świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
        świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
        usług w zakresie gier hazardowych.


Dalsze postępowanie:

1. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej i sprawdzeniu zawartości, poinformujemy Państwa o akceptacji zwrotu, a odpowiednią kwotę przelejemy niezwłocznie na wskazane konto bankowe.


 

Rezygnacja – anulowanie zakupu

(Nie wymaga okazania dowodu zakupu)


Jeżeli towar jeszcze nie został do Państwa wysłany, a z jakiś powodów chcą Państwo zrezygnować
z transakcji, prosimy o wysłanie maila na adres info@mmagd.pll 
Zgłoszenie mailem powinno zawierać:

1. W tytule maila słowo „REZYGNACJA”, oraz numer zamówienia, login lub Nick z allegro - przyśpieszy to znacznie rozpatrzenie Państwa zgłoszenia
2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy tylko części zamówienia, prosimy o wpisanie takiej informacji w mailu.
3. Jeżeli została dokonana płatność za produkty , prosimy podać dane konta bankowego (oraz posiadacza), na który przelejemy zwrotnie pieniądze.

 

Dalsze postępowanie:

1. Po anulowaniu zamówienia przez obsługę sklepu otrzymacie Państwo maila z informacją potwierdzającą ten fakt.

 

 

 

Ogólne warunki Gwarancji


Towar jest nowy, objęty 24 miesięczną gwarancją producenta , oraz 14-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy.

Reklamacja i zwrot towaru

1. Każdemu klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni.
2. Zwrotowi nie podlega towar ściśle związany z osoba konsumenta (bielizna osobista).
3. Produkt należy zwrócić w stanie niezmienionym,  wraz z ewentualną instrukcją, gwarancją. Przed odesłaniem towaru proszę się skontaktować z obsługą sklepu, ponieważ nie odbieramy paczek pobraniowych.
4. Reklamacje będą rozpatrywane, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, kompletnych, czystych, "pozbawionych zapachu" (np. kremy, perfumy), razem z oryginalnym pudełkiem
i ometkowaniem.
5. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient.
6. Rezygnację z zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane prosimy zgłaszać telefonicznie  
7. Firma MMAGD nie bierze odpowiedzialności wobec osób lub firm z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonej przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja. W przypadku reklamacji towaru proszę niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje skutków nieprawidłowej instalacji lub użytkowania, konfiguracji oraz innych czynności należących do użytkownika.
9. Wszystkie przesyłki do nas prosimy wysyłać na adres: 

 MMAgd

 Wrotkowska2/4

 20-469 Lublin


Do przesyłki należy dołączyć dokument, na którym prosimy umieścić informacje o przyczynie zwrotu oraz numer konta bankowego. W przypadku braku rachunku konieczne jest pismo reklamacyjne dodatkowo zawierające dane zamawiającego (imię i nazwisko, adres) oraz numer zamówienia. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków zwrot nie będzie rozpatrywany. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa klient. W przypadku zwrotu towaru jest Państwu zwracana równowartość pieniężna odesłanego towaru wynikająca z zamówienia. Koszty wysyłki pierwotnego zamówienia są przeliczane ponownie, od zwracanej kwoty jest potrącana różnica kosztów wysyłki.
Po odebraniu przesyłki przekażemy Państwu pieniądze na konto bankowe, którego numer należy dołączyć do wysyłanego do nas towaru.

Koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez MMAGD pokrywa sprzedawca.

W przypadku wymiany należy złożyć zamówienie na stronie zaznaczając w komentarzu, że będzie to wymiana. Przyspieszy to czas realizacji, będziemy mogli zamówić rozmiar na wymianę zanim dostaniemy przesyłkę zwrotną. Kwotę prosimy dołączyć do odsyłanego do nas towaru lub przelać nam na konto bankowe. W przeciwnym razie przesyłka będzie wysłana za pobraniem, koszty przesyłki w tym przypadku będą wyższe. Razem z odsyłanym towarem należy wysłać nam dokument z wyraźnie oznaczoną informacją "WYMIANA" i podać numer nowego złożonego zamówienia na wybrany przez Państwa rozmiar/kolor. Towar można odesłać w ciągu 10 dni od jej otrzymania.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

Towar, którego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierająca rachunku bądź pisma reklamacyjnego), będzie odesłany na koszt klienta.
Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia/wady fabryczne, będzie przekazywany do rzeczoznawcy.