Moje konto Moje konto

Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy MM Agd, znajdujący się na pod adresem www.mmagd.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Zmówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.mmagd.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
3. Wszystkie ceny produktów dostępnych w sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
4. Ceny mogą ulec zmianie ( np. w przypadku zmian kursu walut, ceł, podatków i innych elementów cenotwórczych). Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych przez Klienta sklepu, Klient jest o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres info@mmagd.pl z tematem "Rezygnacja"

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

5. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego mmagd.pl na stronach sklepu internetowego.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma MM Agd zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia
8. Sprzedający może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować jego anulowanie. 
9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
10. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, oraz formy zapłaty zgodnie z formularzem zamówienia. 
11. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je mmagd.pl opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na firmę MM Agd
12. Przy zamówieniach przekraczających 3000 zł MM Agd zastrzega sobie prawo zażądania zadatku w wysokości 15% wartości zamówienia (w formie przelewu na konto firmy), jako zabezpieczenie kosztów realizacji zamówienia.
13. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek
14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest dołączona do listu przewozowego. 

GWARANCJE I REKLAMACJE

15. Towary oferowane w sklepie internetowym mmagd.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest paragon lub faktura dostarczona wraz z towarem.
16. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej. Listy punktów serwisowych znajdują się również na stronach producentów.
17. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem.
18. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia – kopię zatrzymać. 
19. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę .
Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.
20. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru i zwrócić zamówiony towar. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
21. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi odstępujący. MM Agd zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar w przeciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. Pieniądze mogą zostać zwrócone wyłącznie przelewem na wskazany przez klienta rachunek bankowy. MM Agd nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym.
22. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby sklepu.

 

Przewodnik REKLAMACJA, ZWROT, WYMIANA 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MM Agd danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883
24. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.