Moje konto Moje konto

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu mmagd.pl.

 

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest MM Agd z siedzibą Wrotkowska 2/4 20-469 Lublin, zwany dalej Sklepem. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu email: info@mmagd.pl

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

a)   poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)   poprzez dobrowolnie podane telefonicznie lub mailowo informacje

c)   poprzez gromadzenie plików “cookies”. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. 

 

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Witrynie:

• Imię i nazwisko

• Nazwa firmy, jeżeli Klient życzy sobie wystawienie faktury VAT

• Numer NIP, jeżeli Klient życzy sobie wystawienie faktury VAT

• Adres zamawiającego

• Adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamawiającego

• Adres poczty elektronicznej

• Numer telefonu 

Dane podane w formularzu są przetwarzane do wykonania zawartej umowy, a w szczególności:

Przetwarzania zamówień, w tym obsługi, weryfikacji, wysyłki towarów i wystawiania faktur, oraz obsługi zwrotów, reklamacji i wszelkich zapytań.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest konieczne do realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

 

Dane osobowe mogą być przekazane za Państwa zgodą następującym grupom podmiotów:

·         dostawcy usług kurierskich – w zakresie dostawy towaru

·         towarzystwa ubezpieczeniowe – w związku z ubezpieczeniem przesyłek

·         dostawcy usług informatycznych;

·         dostawcy usług marketingowych

 

Okres przetwarzania i prawa w stosunku do danych

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynę. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis mmagd.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz  regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.